Politica de confidențialitate

Cui dau datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt procesate de catre Communication Crafters SRL [societate romana infiintata si functionand conform Legii 31/1990 privind societatile, cu sediul social in Ghidroveni, Strada Principală, nr 86), avand nr. de ordine la Registrul Comertului J15/274/2015 si Cod Unic de Inregistrare RO34412502, in continuare „Societatea”] in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cum iti poti exercita drepturile?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer) la adresa de e-mail: hello@crafters.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul societati. Termenul pentru primirea unui raspuns este de 30 de zile. Persoanele vizate au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la serviciul de transmitere a stirilor (newsletter), prin folosirea link-ului din e-mailul primit.

Ce date cu caracter personal prelucreaza societatea si in ce scop?

Societatea prelucreaza date cu caracter personal (nume, prenume si adrese de e-mail) in vederea transmiterii de e-mail-uri personalizate, promovarea articolelor de specialitate si pentru campaniile de marketing.

Care este termenul pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal?

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal timp de 5 ani de la primirea acordului, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita prelungirea acestui termen.

Ce drepturi am dupa ce imi dau acordul pentru prelucrare?

Conform legislatiei in vigoare aveti umatoarele drepturi:

 

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 4. Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
 5. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opozitie si inexista unor motive legitime care sa prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii– Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:
  • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite Societatii verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
  • in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

  Sunt transferate datele mele catre terte persoane?

  Da, Societatea transfera datele catre terte persoane pentru realizarea programelor de marketing. Mentionam ca toti colaboratorii nostri respecta legislatia in vigoare si nu va vor contacta direct in numele nostru.

   Ce autoritate este competenta pentru protectia datelor cu caracter personal?

   Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Aceasta este responsabila cu supravegherea prelucrarii datelor cu caracter personal.